2019-10-30

Mac

macOS Catalina 非対応Mid2012 MacProをmacOS10.15からmacOS10.15.1にアップデート。

Mid2012MacProをmacOS Catalina 10.15.1にアップデートしたい。 先日、強引にmacOS Catalina 10.15にアップグレードしたMid2012 MacPro。 macOS Catalina10.15....